Welkom

U kunt bij Cosmic Healing terecht voor:

  • Energetische Therapie via de poorten van de ziel
  • Telefonisch consult
  • Huiszuiveringen (entiteiten)
  • Stervensbegeleiding
  • Voetreflex
  • Workshop: Alles begint bij Jezelf in 6 delen

Via de knoppen kun je navigeren naar elk onderdeel, waarin ik meer uitleg geef.

Gebruik maak ik van de kennis opgedaan uit vele opleidingen waarbij De Heilige Geometrie, de Light body opleiding en de vervolgen mij nog steeds het meest brengen voor mijn eigen ontwikkeling. Ik vind het namelijk belangrijk om als therapeut regelmatig  in de spiegel te kijken en aan mijn eigen groei te werken.

Kinderen spiegelen ons als ouder/volwassene. Als wij de signalen  (bijv. niet luisteren, grenzen overschrijden, negatieve aandacht vragen) serieus nemen en mee aan de slag gaan door bijv. in gesprek te gaan met je kind en als ouder naar je eigen handelen te kijken en te verwoorden naar je kind. Het kind voelt zich gehoord/gezien/serieus genomen en jij als ouder kan in actie komen om verandering aan te brengen al of niet in samenwerking met je kind. Let op je gedrag als ouder, geef je je kind echt en oprecht de gelegenheid om te vertellen, hoe hij het ervaart of wil je als ouder de macht hebben. Als het kind ervaart, dat de boodschap overgekomen is, komt er rust in het gezin. Als je in het onderwijs/kinderopvang werkt en tegen gedrag van kinderen/collega's aanloopt, is hetzelfde van toepassing.

Inzicht kan ik je geven in werkgerelateerde zaken, gezins situaties, relationele issues, regelmatig terugkerende lichamelijke klachten, therapeuten die vastlopen, de bekende rode draad die iedere keer weer op komt ploppen.... Wat is voor jou de uitdaging en wat laat de ander je zien. Lichamelijk ervaren, waar de uitdaging zit en opmerken over welk thema het gaat. Er hoeven geen namen genoemd te worden, mocht er een ander bij betrokken zijn. Ik maak contact met de energie en weet over wie je het hebt. Door de krachtige energie die ik heb en het feit dat ik snel kan schakelen, werk ik graag met groepen. Misschien een idee om even te kijken wat voor workshop ik gepland heb.

In 2012 ben ik meegeweest met een Altaï reis van Janosh als Therapeut. Tevens heb ik de Energetisch Therapie Workshops (Beginner - Professional - Master) gegeven bij Janosh. Snel heb ik door waar de schoen wringt en kunnen we in actie komen. Mijn missie is om mensen vrede en rust in zichzelf te leren creëren. 

Bedankt voor het bezoeken van mijn website en als je je aangesproken voelt, om samen met mij aan de slag te gaan of mee te doen aan de workshop, dan verwelkom ik je graag!

Hartgroet,

Sonja Lodder